Jokinen & Associates

Om

Advokatbyrå Jokinen & Associates Oy är en modern expertorganisation med fokus på preventiv avtalsrätt sk. proactive legal care.

Vi gör riskbedömningar å klintens vägnar och använder beteendeekonomiska metoder vid sidan av rejäl juridisk sakkunnande för optimala resultat för våra klienter.

Vi eftersträvar och har långa klientförhållanden och har förhandlingsvana och språklig kompetens.

Arbetsrätt

EU och konkurrensrätt

Immaterialrätt

Avtalsfrågor

Familjerätt och Arv

Skattefrågor samt

Bolagsrätt och Finansiering

Företagsarrangemang

Tvistlösning och Rättegångar

Nätverk

Finlands Advokatförbund övervakar vår byrås verksamhet. En advokat är skyldig att i sin verksamhet följa lag och iaktta god advokatsed.

Reglerna om god advokatsed finns på Finlands Advokatförbunds hemsidor

Janne Jokinen Linkedin

International Bar Association

För att förbättra vår service på Gran Canaria har vi börjat samarbeta med advokatfirman Casteleiro Abocados.

Gästföreläsningar i Fintra, Rastor, Helsinki School of Economics and Business Adminstration (Centre for Management Development), Marknadsföringsinstitut, Helsingfors sommaruniversitet, Tekniska högskolan och Laplands universitet i avtals-, konkurrens- och bolagsrätt samt immaterialrätt, eCommerce och produktansvar.

Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Advokat

Janne Juha Jokinen

  • Jur.kand, Helsingfors universitet 26.7.1989
  • Vicehäradshövding, Helsingfors tingsrätt 1992-1993
  • Advokat, medlem i Finlands Advokatförbund sedan 1994
  • Medlem i det Internationella Advokatförbundet (IBA) sedan 1996, (IBA scholarship

Vi skulle kunna

Kontakt

Fredrikinkatu 28,
00120 Helsinki

 Mobil: 040 543 2727

Internationell +358 40 543 2727

 Emailinfo@jokinenassociates.fi