Advokatbyrå Jokinen & Associates Oy är en modern expertorganisation med fokus på preventiv avtalsrätt sk. proactive legal care. Vi gör riskbedömningar å klintens vägnar och använder beteendeekonomiska metoder vid sidan av rejäl juridisk sakkunnande för optimala resultat för våra klienter. Vi eftersträvar och har långa klientförhållanden och har förhandlingsvana och språklig kompetens.
Tjänster

Arbetsrätt, Avtalsfrågor, Bolagsrätt och Finansiering, EU och konkurrensrätt, Familjerätt och Arv, Företagsarrangemang, Immaterialrätt, Skattefrågor samt Tvistlösning och Rättegångar.


Network

Janne Juha Jokinen

  • Jur.kand, Helsingfors universitet 26.7.1989
  • Vicehäradshövding, Helsingfors tingsrätt 1992-1993
  • Advokat, medlem i Finlands Advokatförbund sedan 1994
  • Medlem i det Internationella Advokatförbundet (IBA) sedan 1996, (IBA scholarship)

Gästföreläsningar i Fintra, Rastor, Helsinki School of Economics and Business Adminstration (Centre for Management Development), Marknadsföringsinstitut, Helsingfors sommaruniversitet, Tekniska högskolan och Laplands universitet i avtals-, konkurrens- och bolagsrätt samt immaterialrätt, eCommerce och produktansvar.

Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Kontakt

Fredriksgatan 28 B 17,
00120 Helsingfors

Mobil: 040 543 2727, internationell +358-40-5432727

Email: [email protected]

Ta kontakt